Aktuality

 
Sanace staré ekologické zátěže ve skladu Plzeň
15.06.2019

Anotace projektu:

Předmětem projektu je realizace nápravných opatření v jižní části skladu společnosti EURO-Šarm (OQEMA, s.r.o.) v Plzni. Nutnost provedení nápravných opatření vychází ze zpracované analýzy rizik, která prokázala zdravotní a ekologická rizika v důsledku znečištění horninového prostředí a podzemních vod zejména chlorovanými alifatickými uhlovodíky.

Další informace k projektu naleznete .

29.8.2018