Aktuality

 
Informace o změně názvu společnosti
27.11.2017

Logo OQEMA

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1. ledna 2018 dojde ke změně názvu naší společnosti EURO-Šarm spol. s r. o. na OQEMA, s.r.o.

Veškeré ostatní skutečnosti, jako je sídlo, IČ, DIČ nebo čísla bankovních účtů, zůstávají nezměněny.

V souvislosti se změnou jména bude rovněž změněno logo naší společnosti, internetová doména a emailové adresy. Všechny naše emailové adresy budou od 1.1.2018 obsahovat novou doménu @oqema.cz. To se týká také změny emailové adresy určené pro příjem elektronických faktur, kdy budeme nově používat adresu fakturace@oqema.cz.

Změna názvu obchodní firmy a loga nemá žádný vliv na naše vzájemná práva a závazky. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi budou od 1.1.2018 realizovány pod novým názvem OQEMA, s.r.o.

Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme požádat, aby veškeré obchodní listiny, včetně daňových dokladů, byly od 1. ledna 2018 vystavovány pod novým názvem obchodní firmy OQEMA, s.r.o.

Děkujeme Vám za dosavadní velmi dobrou spolupráci a věříme, že se i pod novým jménem bude naše vzájemná spolupráce vyvíjet k oboustranné spokojenosti.

Proč OQEMA? Další informace naleznete v článku .

S pozdravem

Ing. Oldřich Zahradník

jednatel

 

Do 31.12.2017 Od 1.1.2018
Jméno společnosti EURO - Šarm spol. s r.o. OQEMA, s.r.o.
63988186
DIČ CZ63988186
Emaily příjmení.jméno@eurosarm.cz jméno.příjmení@oqema.cz
Centrální email eurosarm@eurosarm.cz oqema@oqema.cz
URL webu společnosti https://www.eurosarm.cz https://www.oqema.cz
URL zákaznického portálu https://portal.eurosarm.cz https://portal.oqema.cz
Příjem elektronických faktur klezlova.blanka(at)eurosarm.cz fakturace@oqema.cz