Building industry

 

Základní údaje

   
Name Calcium hydrate VCS
Code 310301310000
Formula Ca(OH)2
Alternative name Hydroxid vápenatý, Hašené vápno, Hydrát vápenný
CASn 1305-62-0
ES 215-137-3
ADR (kg, l) no ADR
UN
Expiration (months) 6
Appearance Bílý prášek bez zápachu


Available Packings of ex Stock Deliveries (výrobek poptáte kliknutím na jeho kód)

Stock Code Packing Weight in KG Invoice Unit Bulk allowance Common delivery time (days) eShop Cena Kč/ks
bez DPH
101029 Pytel papír+plast 900 KG 0% 3   -
104658 Pytel papír+plast 30 KG 0% 3   -


Available Packings of Large-Volume Deliveries (>20t)

Stock Code Packing Weight in KG Invoice Unit Bulk allowance Common delivery time (days) eShop Cena Kč/ks
bez DPH
101039 Autocisterna 0 KG 0% dohodou   -
102713 Big-bag 800 KG 0%   -
101034 Pytel papír+plast 30 KG 0% dohodou   -


Foreign names

   
Deutsch kalkhydrat
English Calcium hydrate VCS
Polski wapno
Slovensky vápenný hydrát


Download

Document type Description Open
Specifikace Open