Building industry

 

Základní údaje

   
Name Revacryl AE 3826
Code 319402901300
Formula
Alternative name kopolymer styrenu a n-butylakrylátu
CASn
ES
ADR (kg, l) no ADR
UN
Expiration (months) 12
Appearance mléčně bílá vodní koloidní disperze


Available Packings of ex Stock Deliveries (výrobek poptáte kliknutím na jeho kód)

Stock Code Packing Weight in KG Invoice Unit Bulk allowance Common delivery time (days) eShop Cena Kč/ks
bez DPH
100776 Kanystr nevratný 30 l PE 30 KG 2% dohodou   -
104102 Kontejner vratný 1000 l 1000 KG 0.5% dohodou   -
100754 Nevratný kontejner 1000 KG 0.5% dohodou   -


Available Packings of Large-Volume Deliveries (>20t)

Stock Code Packing Weight in KG Invoice Unit Bulk allowance Common delivery time (days) eShop Cena Kč/ks
bez DPH
102202 Autocisterna 0 KG 0%   -


Foreign names

   
Deutsch Revacryl AE 3826, styren-butylacrylat copolymer
English Revacryl AE 3826
Polski Revacryl AE 3826, kopolimer styrenu i akrylanu n-butylu
Slovensky Revacryl AE 3826, kopolymér styrénu a n-butyl-akrylátu


Download

Document type Description Open
Specifikace Open