Catalogue

 

Základní údaje

   
Name 3-Methoxy-1-butylacetate
Code 312604007000
Formula CH3COOCH2CH2CH(OCH3)CH3
Alternative name Oversol 3579 BX, Butoxyl, 3-methoxybutylacetát, 3-methoxybutylester kyseliny octové
CASn 4435-53-4
ES 224-644-9
ADR (kg, l) no ADR
UN
Expiration (months) 24
Appearance čirá bezbarvá kapalina


Available Packings of ex Stock Deliveries (výrobek poptáte kliknutím na jeho kód)

Stock Code Packing Weight in KG Invoice Unit Bulk allowance Common delivery time (days) eShop Cena Kč/ks
bez DPH
102460 Nevratný kontejner 900 KG 0.75%   -


Available Packings of Large-Volume Deliveries (>20t)

Stock Code Packing Weight in KG Invoice Unit Bulk allowance Common delivery time (days) eShop Cena Kč/ks
bez DPH
102462 Nevratný kontejner 950 KG 1%   -
100652 Nevratný obal plastový nad 5 l 190 KG 1% dohodou   -


Foreign names

   
Deutsch 3-Methoxy-1-butylacetat, 3-Methoxybutylacetat
English 3-Methoxy-1-butylacetate
Polski Octan 3-metoksy-1-butylu, octan 3-metoksybutylu
Slovensky 3-Metoxy-1-butylacetát, 3-metoxybutylacetát