Katalog produktů / Chemická výroba

 
Hledání chemikálie v katalogu:
Název
Vzorec
CASn
Zadejte část hledaného výrazu, nebo formulář vyplňte kompletně.
Katalog obsahuje technické specifikace ke stažení. K prohlížení dokumentů budete potřebovat Acrobat Reader.
Všechny produkty
 Název  Vzorec  CASn   ES 
2-Imidazolidon C3H6N2O1 120-93-4 204-436-4
3-Methoxy-1-butylacetát CH3COOCH2CH2CH(OCH3)CH3 4435-53-4 224-644-9
Aceton CH3COCH3 67-64-1 200-662-2
Acetonitril CH3CN 75-05-8 200-835-2
Aktivní uhlí AquaSorb BP2 C 7440-44-0 931-328-0
Aktivní uhlí EcoSorb BXA 4 mm C 7440-44-0 931-328-0
Aktivní uhlí EcoSorb GXB 1,5 mm C 7440-44-0 231-153-3
Aktivní uhlí EcoSorb GXB 4 mm C 7440-44-0 231-153-3
Aktivní uhlí NCP 15-65 7440-44-0
Antispumin WA 2
Baxxodur EC 130 C10H24N2O3 4246-51-9 224-207-2
Benzín technický 80/110 (Dunasol) 926-605-8
Benzín technický 80/110 SBP 64742-49-0 921-024-6
Benzínový čistič
Butylacetát C6H12O2, CH3COO(CH2) 123-86-4 204-658-1
Butylacetát F C6H12O2 123-86-4 204-658-1
Butylalkohol C4H10O, CH3(CH2)3OH 71-36-3 200-751-6
Butyldiglykol n-BuO-CH2-CH2-O-CH2-CH2-OH 112-34-5 203-961-6
Butylglykol "C6H14O2; n-BuO-CH2- 111-76-2 203-905-0
Butylglykolacetát C8H16O3 112-07-2 203-933-3
Butyltriglykol C4H9(OCH2)3OH 143-22-6 205-592-6
Caroat 2KHSO5 * KHSO4 * K2S 70693-62-8 274-778-7
Cyklohexanol C6H12O 108-93-0 203-630-6
Cyklohexanon C6H10O 108-94-1 203-631-1
Cyklopentan C5H10 287-92-3 206-016-6
Čpavek vodný roztok 18% NH4OH 1336-21-6 215-647-6
Čpavek vodný roztok 25% NH4OH 1336-21-6 2156476
Denaturační směs 1b - -
Destilovaná voda H2O 7732-18-5 231-791-2
Dibutylmaleinát C12H20O4, H9C4-OOC-C 105-76-0 203-328-4
Diethanolamin 50% NH(CH2CH2OH)2 111-42-2 203-868-0
Diethanolamin 85% NH(CH2CH2OH)2 111-42-2 203-868-0
Diethanolamin 99% NH(CH2CH2OH)2 111-42-2 203-868-0
Diethylenglykol HO-CH2-CH2-O-CH2-CH2 111-46-6 203-872-2
Diethylenglykol 50% HO-CH2-CH2-O-CH2-CH2 111-46-6 203-872-2
Diethylentriamin (H2NCH2CH2)2NH 111-40-0 203-865-4
Diethylethanolamin (C2H5)2NCH2CH2OH 100-37-8 202-845-2
Difosforečnan disodný E 450 i Na2H2P207 7758-16-9 231-835-0
Dihydrogenfosforečnan amonný NH4H2PO4 7722-76-1 231-764-5
Dihydrogenfosforečnan draselný KH2PO4 7778-77-0 2319134