Katalog produktů / Chemická výroba

 
Hledání chemikálie v katalogu:
Název
Vzorec
CASn
Zadejte část hledaného výrazu, nebo formulář vyplňte kompletně.
Katalog obsahuje technické specifikace ke stažení. K prohlížení dokumentů budete potřebovat Acrobat Reader.
Všechny produkty
 Název  Vzorec  CASn   ES 
Terpentýnový olej balzámový 932-349-8
Dynasylan BSA C8H21N1O1Si2
Dynasylan 40
Isoamylacetát 908-918-1
Benzín technický 80/110 (Dunasol) 926-605-8
Lukosan E 201
Xylen petrochemický C6H4(CH3)2 905-562-9
Litex N 3415 M (pův. Perbunan)
White spirit 150/200 919-446-0
Antispumin WA 2
Benzínový čistič
Lukosan S
Dynasylan SIVO 210
Denaturační směs 1b - -
Diethylethanolamin (C2H5)2NCH2CH2OH 100-37-8 202-845-2
Hexamethylentetraamin (Urotropin) tech. C6H12N4 100-97-0 202-905-8
Síran železitý (Prefloc) Fe2(SO4)3 10028-22-5 233-072-9
Hydrogenfosforečnan disodný 2H2O E339ii Na2HPO4.2H2O 10028-24-7 231-448-7
Hydrogenfosforečnan disodný dihydrát Na2HPO4.2H2O 10028-24-7 231-448-7
Síran hořečnatý MgSO4 x 7H2O 10034-99-8 231-298-2
Kyselina boritá H3BO3 10043-35-3 2331392
Chlorid vápenatý tekutý CaCl2 10043-52-4 233-140-8
Chlorid vápenatý anhydrát prášek CaCl2 10043-52-4 233-140-8
Chlorid vápenatý anhydrát granule CaCl2 10043-52-4 233-140-8
Fosforečnan sodný krystalický Na3PO4 x 12 H2O 10101-89-0 231-509-8
Thiosíran sodný Na2S2O3.5H2O 10102-17-7 2318675
Triethanolamin 99% C6H15NO3 102-71-6 203-049-8
Triethanolamin - ředěný vodou C6H15NO3 102-71-6 203-049-8
Triethanolamin C6H15NO3 102-71-6 203-049-8
Dibutylmaleinát C12H20O4, H9C4-OOC-C 105-76-0 203-328-4
Monoethylenglykol C2H6O2 107-21-1 203-473-3
Dowanol PM C4H10O2 107-98-2 203-539-1
N,N-Dimethylethanolamin (Lupragen N 101) (CH3)2-N-CH2CH2OH 108-01-0 203-542-8
Methylisobutylketon C6H12O, CH3COCH2CH(C 108-10-1 203-550-1
Diisopropylether (CH3)2CHOCH(CH3)2 108-20-3 203-560-6
Propylenkarbonát 108-32-7 203-572-1
Dowanol PMA C6H12O3 108-65-6 203-603-9
Toluen petrochemický C6H5CH3, C7H8 108-88-3 203-625-9
Toluen technický C6H5CH3, C7H8 108-88-3 203-625-9
Cyklohexanol C6H12O 108-93-0 203-630-6