Katalog produktů / Chemická výroba

 
Hledání chemikálie v katalogu:
Název
Vzorec
CASn
Zadejte část hledaného výrazu, nebo formulář vyplňte kompletně.
Katalog obsahuje technické specifikace ke stažení. K prohlížení dokumentů budete potřebovat Acrobat Reader.
Všechny produkty
 Název  Vzorec  CASn   ES 
2-Imidazolidon C3H6N2O1 120-93-4 204-436-4
3-Methoxy-1-butylacetát CH3COOCH2CH2CH(OCH3)CH3 4435-53-4 224-644-9
Aceton CH3COCH3 67-64-1 200-662-2
Acetonitril CH3CN 75-05-8 200-835-2
Aktivní uhlí AquaSorb BP2 C 7440-44-0 931-328-0
Aktivní uhlí EcoSorb BXA 4 mm C 7440-44-0 931-328-0
Aktivní uhlí EcoSorb GXB 1,5 mm C 7440-44-0 231-153-3
Aktivní uhlí EcoSorb GXB 4 mm C 7440-44-0 231-153-3
Aktivní uhlí NCP 15-65 7440-44-0
Antispumin WA 2
Baxxodur EC 130 C10H24N2O3 4246-51-9 224-207-2
Benzín technický 80/110 (Dunasol) 926-605-8
Benzín technický 80/110 SBP 64742-49-0 921-024-6
Benzínový čistič
Butylacetát C6H12O2, CH3COO(CH2) 123-86-4 204-658-1
Butylacetát F C6H12O2 123-86-4 204-658-1
Butylalkohol C4H10O, CH3(CH2)3OH 71-36-3 200-751-6
Butyldiglykol n-BuO-CH2-CH2-O-CH2-CH2-OH 112-34-5 203-961-6
Butylglykol "C6H14O2; n-BuO-CH2- 111-76-2 203-905-0
Butylglykolacetát C8H16O3 112-07-2 203-933-3
Butyltriglykol C4H9(OCH2)3OH 143-22-6 205-592-6
Caroat 2KHSO5 * KHSO4 * K2S 70693-62-8 274-778-7
Cyklohexanol C6H12O 108-93-0 203-630-6
Cyklohexanon C6H10O 108-94-1 203-631-1
Cyklopentan C5H10 287-92-3 206-016-6
Čpavek vodný roztok 18% NH4OH 1336-21-6 215-647-6
Čpavek vodný roztok 25% NH4OH 1336-21-6 2156476
Denaturační směs 1b - -
Destilovaná voda H2O 7732-18-5 231-791-2
Dibutylmaleinát C12H20O4, H9C4-OOC-C 105-76-0 203-328-4
Diethanolamin 50% NH(CH2CH2OH)2 111-42-2 203-868-0
Diethanolamin 85% NH(CH2CH2OH)2 111-42-2 203-868-0
Diethanolamin 99% NH(CH2CH2OH)2 111-42-2 203-868-0
Diethylenglykol HO-CH2-CH2-O-CH2-CH2 111-46-6 203-872-2
Diethylenglykol 50% HO-CH2-CH2-O-CH2-CH2 111-46-6 203-872-2
Diethylentriamin (H2NCH2CH2)2NH 111-40-0 203-865-4
Diethylethanolamin (C2H5)2NCH2CH2OH 100-37-8 202-845-2
Difosforečnan disodný E 450 i Na2H2P207 7758-16-9 231-835-0
Dihydrogenfosforečnan amonný NH4H2PO4 7722-76-1 231-764-5
Dihydrogenfosforečnan draselný KH2PO4 7778-77-0 2319134
Dichlorisokyanurát sodný granule C3H4Cl2N3NaO5 51580-86-0 220-767-7
Diisopropylether (CH3)2CHOCH(CH3)2 108-20-3 203-560-6
Dimethylamin 60% (CH3)2NH 124-40-3 204-697-4
Dimethylformamid HCON(CH3)2 68-12-2 200-679-5
Disiřičitan sodný Na2S2O5 7681-57-4 2316730
Dowanol DPM CH3OC3H6OC3H6OH 34590-94-8 252-104-2
Dowanol DPMA 88917-22-0 406-880-6
Dowanol DPnB C10H22O3 29911-28-2 249-951-5
Dowanol DPNP C9H20O3 29911-27-1 249-949-4
Dowanol EPH ELP PhO-CH2-CH2-OH 122-99-6 204-589-7
Dowanol PM C4H10O2 107-98-2 203-539-1
Dowanol PMA C6H12O3 108-65-6 203-603-9
Dowanol PnB C4H9-O-CH2-CHOH-CH3 5131-66-8 225-878-4
Dowanol PNP C6H14O2 1569-01-3 216-372-4
Dusičnan draselný technický bez ACA KNO3 7757-79-1 231-818-8
Dusičnan draselný technický s ACA KNO3 7757-79-1 231-818-8
Dusičnan sodný NaNO3 7631-99-4 231-554-3
Dusitan sodný bez ACA NaNO2 7632-00-0 231-555-9
Dusitan sodný s ACA NaNO2 7632-00-0 231-555-9
Dynasylan 40
Dynasylan A Si(OC2H5)4 78-10-4 201-083-8
Dynasylan AMEO (CH3CH2O)3-Si-(CH2)3 919-30-2 213-048-4
Dynasylan AMMO (CH3O)3-Si-(CH2)3-NH 13822-56-5 237-511-5
Dynasylan BSA C8H21N1O1Si2
Dynasylan GLYMO CH2OCH-CH2-O-(CH2)3- 2530-83-8 219-784-2
Dynasylan MEMO C10H20O5Si1 2530-85-0 219-785-8
Dynasylan MTES (C2H5O)3-Si-CH3 2031-67-6 217-983-9
Dynasylan SIVO 210
Dynasylan VTEO (C2H5-O)3-Si-CHCH2 78-08-0 201-081-7
Dynasylan VTMO (CH3O)3-Si-CH=CH2 2768-02-7 220-449-8
Ethyldiglykol C2H5-O-(C2H4O)2-H 111-90-0 203-919-7
Ethyldiglykolacetát CH3-CO-O-CH2CH2-O-CH 112-15-2 203-940-1
Etylacetát C4H8O2 141-78-6 205-500-4
Fluorid sodný NaF 7681-49-4 231-667-8
Formaldehyd CH2O 50-00-0 200-001-8
Fosforečnan sodný krystalický Na3PO4 x 12 H2O 10101-89-0 231-509-8
Furfurylalkohol C5H6O2 98-00-0 202-626-1
Gama-butyrolakton C4H6O2 96-48-0 202-509-5
Hexametafosforečnan sodný typ 1 (NaPO3)n 68915-31-1 272-808-3
Hexamethylentetraamin (Urotropin) tech. C6H12N4 100-97-0 202-905-8
Hydrogendifluorid amonný NH4HF2 1341-49-7 215-676-4
Hydrogenfosforečnan disodný 2H2O E339ii Na2HPO4.2H2O 10028-24-7 231-448-7
Hydrogenfosforečnan disodný dihydrát Na2HPO4.2H2O 10028-24-7 231-448-7
Hydrogensíran sodný NaHSO4 7681-38-1 231-665-7
Hydrogensiřičitan sodný tekutý tech. NaHSO3 7631-90-5 231-548-0
Hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 144-55-8 205-633-8
Hydrosulfit sodný Na2S2O4.2H2O 7775-14-6 231-890-0
Hydroxid draselný čistý KOH 1310-58-3 215-181-3
Hydroxid draselný šupiny KOH 1310-58-3 215-181-3
Hydroxid draselný tekutý technický 10% KOH 1310-58-3 215-181-3
Hydroxid draselný tekutý technický 25% KOH 1310-58-3 215-181-3
Hydroxid draselný tekutý technický 40% KOH 1310-58-3 215-181-3
Hydroxid draselný tekutý technický 50% KOH 1310-58-3 215-181-3
Hydroxid lithný LiOH 1310-66-3 215-183-4
Hydroxid sodný 15% NaOH 1310-73-2 215-185-5
Hydroxid sodný 20% NaOH 1310-73-2 215-185-5
Hydroxid sodný 25% NaOH 1310-73-2 215-185-5
Hydroxid sodný 30% NaOH 1310-73-2 215-185-5
Hydroxid sodný 33% NaOH 1310-73-2 215-185-5
Hydroxid sodný 40% NaOH 1310-73-2 215-185-5
Hydroxid sodný 46% NaOH 1310-73-2 215-185-5
Hydroxid sodný 50% NaOH 1310-73-2 215-185-5
Hydroxid sodný čistý NaOH 1310-73-2 215-185-5
Hydroxid sodný perličky NaOH 1310-73-2 215-185-5
Hydroxid sodný šupiny NaOH 1310-73-2 215-185-5
Chlor tekutý technický Cl2 7782-50-5 231-959-5
Chlorid amonný NH4Cl 12125-02-9 235-186-4
Chlorid draselný KCl 7447-40-7
Chlorid sodný posypový NaCl 7647-14-5 231-598-3
Chlorid sodný průmyslový NaCl 7647-14-5 2315983
Chlorid sodný průmyslový, tablety NaCl 7647-14-5 2315983
Chlorid vápenatý anhydrát granule CaCl2 10043-52-4 233-140-8
Chlorid vápenatý anhydrát prášek CaCl2 10043-52-4 233-140-8
Chlorid vápenatý tekutý CaCl2 10043-52-4 233-140-8
Chlorid železitý 40% FeCl3 7705-08-0 231-729-4
Chloritan sodný prášek 80% PS NaClO2 7758-19-2 231-836-6
Chloritan sodný roztok NaClO2 7758-19-2 231-836-6
Chlornan sodný NaClO 7681-52-9 231-668-3
Chlornan sodný úprava pitné vody NaClO 7681-52-9 231-668-3
Chlornan vápenatý granule Ca(ClO)2 7778-54-3 231-908-7
Chlorové vápno stabilizované CaO x CaCl(OCl) x H2 7778-54-3 231-908-7
Chromitá zeleň Fepren G 820 Cr2O3 1308-38-9 215-160-9
Isoamylacetát 908-918-1
Isobutylacetát CH3COOCH2CH(CH3)2, C 110-19-0 203-745-1
Isobutylalkohol C4H10O 78-83-1 201-148-0
Isopropylalkohol C3H8O 67-63-0 200-661-7
Isopropylalkohol 70% C3H8O 67-63-0 200-661-7
Isopropylalkohol kosmetický (C) C3H8O 67-63-0 200-661-7
Isopropylalkohol regenerovaný C3H8O 67-63-0 200-661-7
Karboxymethylcelulóza typ DT 9004-32-4
KRYOLIT syntetický Na3AlF6 15096-52-3 239-148-8
Kyanid sodný tablety NaCN 143-33-9 205-599-4
Kyselina adipová HOOC-(CH2)4-COOH 124-04-9 204-673-3
Kyselina boritá H3BO3 10043-35-3 2331392
Kyselina citronová 50% C3H4(OH).(COOH)3 77-92-9 201-069-1
Kyselina citronová bezvodá E 330 C3H4(OH)x(COOH)3 77-92-9 201-069-1
Kyselina citronová monohydrát E 330 C3H4(OH).(COOH)3.H2O 5949-29-1 201-069-1
Kyselina dusičná 25% HNO3 7697-37-2 231-714-2
Kyselina dusičná 40% HNO3 7697-37-2 231-714-2
Kyselina dusičná 50% HNO3 7697-37-2 231-714-2
Kyselina dusičná 60% HNO3 7697-37-2 231-714-2
Kyselina dusičná 65% HNO3 7697-37-2 231-714-2
Kyselina dusičná čistá 65% HNO3 7697-37-2 231-714-2
Kyselina fluorovodíková HF 7664-39-3 231-634-8
Kyselina fosforečná 30% H3PO4 7664-38-2 231-633-2
Kyselina fosforečná 40% H3PO4 7664-38-2 231-633-2
Kyselina fosforečná 75% H3PO4 7664-38-2 231-633-2
Kyselina fosforečná 85% H3PO4 7664-38-2 231-633-2
Kyselina chlorovodíková 25% HCl 7647-01-0 231-595-7
Kyselina chlorovodíková 31% HCl 7647-01-0 231-596-7
Kyselina chlorovodíková 7% HCl 7674-01-0 231-596-7
Kyselina chlorovodíková čistá HCl 7647-01-0 231-595-7
Kyselina chlorovodíková potr. HCl 7647-01-0 231-595-7
Kyselina mravenčí HCOOH, CH2O2 64-18-6 200-579-1
Kyselina mravenčí 30% HCOOH 64-18-6 200-579-1
Kyselina mravenčí 99-100% HCOOH, CH2O2 64-18-6 200-579-1
Kyselina octová CH3COOH, C2H4O2 64-19-7 200-580-7
Kyselina octová 15% CH3COOH, C2H4O2 64-19-7 200-580-7
Kyselina octová 25% CH3COOH, C2H4O2 64-19-7 200-580-7
Kyselina octová 60% C2H4O2 64-19-7 200-580-7
Kyselina octová 67% SO CH3COOH, C2H4O2 64-19-7 200-580-7
Kyselina octová 70% CH3COOH 64-19-7 200-580-7
Kyselina octová 75% CH3COOH 64-19-7 200-580-7
Kyselina octová 80% C2H4O2 64-19-7 200-580-7
Kyselina octová čistá 100% CH3COOH, C2H4O2 64-19-7 200-580-7
Kyselina octová čistá 100% PV CH3COOH, C2H4O2 64-19-7 200-580-7
Kyselina octová čistá 80% PV CH3COOH, C2H4O2 64-19-7 200-580-7
Kyselina octová farma 99% CH3COOH, C2H4O2 64-19-7 200-580-7
Kyselina sírová 25% H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová 37-39% H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová 40% H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová 50% H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová 60% H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová 61,5%-63% H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová 64-66% H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová 70% H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová 83% H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová 96% H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová AKU H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová chemicky čistá H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová mlékárenská H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina šťavelová (COOH)2 . 2H2O 6153-56-6 205-634-3
Líh kvasný obecně denaturovaný 1B C2H5OH 64-17-5 200-578-6
Líh kvasný obecně denaturovaný EUR C2H5OH, CH3CH2OH 64-17-5 200-578-6
Litex N 3415 M (pův. Perbunan)
Lovosa TS 20 9004-32-4 nem
Lukosan E 201
Lukosan S
Lupragen N 205 C8H20N2O1 3033-62-3 221-220-5
Manganistan draselný KMnO4 7722-64-7 231-760-3
Methylalkohol ( metanol ) CH3OH 67-56-1 200-659-6
Methylethylketon C4H8O 78-93-3 201-159-0
Methylisobutylketon C6H12O, CH3COCH2CH(C 108-10-1 203-550-1
Metylmetakrylát CH2=C(CH3)COOCH3 80-62-6 201-297-1
Močovina NH2CONH2, CH4N2O 57-13-6 2003155
Močovina technická 40% roztok CO(NH2)2 57-13-6 200-315-5
Močovina technická 45% roztok CO(NH2)2 57-13-6 200-315-5
Monoethanolamin 50% HO-CH2-CH2-NH2 141-43-5 205-483-3
Monoethanolamin 99% 141-43-5 205-483-3
Monoethylenglykol C2H6O2 107-21-1 203-473-3
Monopropylenglykol C3H8O2 57-55-6 200-338-0
Monopropylenglykol USP 57-55-6 200-338-0
Morfolin C4H9NO 110-91-8 203-815-1
Mravenčan sodný HCOONa, CHNaO2 141-53-7 205-488-0
N-ethylpyrrolidon C6H11NO 2687-91-4 220-250-6
N-methylpyrrolidon C5H9N1O1 872-50-4 212-828-1
N-Oktylamin CH3-(CH2)7-NH2 111-86-4 203-916-0
N,N-Dimethylethanolamin (Lupragen N 101) (CH3)2-N-CH2CH2OH 108-01-0 203-542-8
Nacol 10/97 C10H21-OH 112-30-1 203-956-9
Neopentylglykol (CH3)2-C-(CH-OH)2 126-30-7 204-781-0
Nowap 120 93763-70-3 310-127-6
Octan sodný CH3COONa*3H20 6131-90-4 204-823-8
Oversolv DEDG 112-36-7 203-963-7
Oversolv TDG CH3-(O-CH2CH2)4-O-CH 143-24-8 205-594-7
Oxid chromový CrO3 1333-82-0 215-607-8
Oxid zinečnatý "zlatá pečeť" ZnO 1314-13-2 215-222-5
Palatinol 10P C28H46O4 53306-54-0 258-469-4
Palatinol N C26H42O4 28553-12-0 249-079-5
Perchloretylen Cl2C = CCl2 127-18-4 204-825-9
Perkarbonát sodný Na2CO3.1,5 H2O2 15630-89-4 239-707-6
Peroxid vodíku 25% H2O2 7722-84-1 231-765-0
Peroxid vodíku 30% farmaceutický H2O2 7722-84-1 231-765-0
Peroxid vodíku 30% p.a. H2O2 7722-84-1 231-765-0
Peroxid vodíku 30% PV H2O2 7722-84-1 231-765-0
Peroxid vodíku 35% H2O2 7722-84-1 231-765-0
Peroxid vodíku 35% čistý H2O2 7722-84-1 231-765-0
Peroxid vodíku 5% H2O2 7722-84-1 231-765-0
Peroxid vodíku 50% 7722-84-1 231-765-0
Persíran amonný (NH4)2S2O8, H8N2O8S2 7727-54-0 231-786-5
Persíran sodný Na2S2O8 7775-27-1 231-892-1
Persíran sodný 25% Na2S2O8 7775-27-1 231-892-1
Petrolej letecký JET A1 64742-81-0 265-184-9
Pluriol E 1000 HO-(CH2CH2O)n-H 25322-68-3 500-038-2
Pluriol E 1500 Flakes HO-(CH2CH2O)n-H 25322-68-3
Pluriol E 200 HO-(CH2CH2O)n-H 25322-68-3 500-038-2
Pluriol E 300 HO-(CH2CH2O)n-H 25322-68-3 500-038-2
Pluriol E 400 HO-(CH2CH2O)n-H 25322-68-3 500-038-2
Pluriol E 600 HO-(CH2CH2O)n-H 25322-68-3 500-038-2
PolyTHF 2000 C4H10O2 25190-06-1
Proglyde DMM 111109-77-4 404-640-5
Propylenkarbonát 108-32-7 203-572-1
Síra mletá suchá S 7704-34-9 231-722-6
Síra suchá granulovaná S 7704-34-9 231-722-6
Síran amonný (NH4)2SO4 7783-20-2 231-984-1
Síran barnatý BaSO4 7727-43-7 231-784-4
Síran cínatý SnSO4 7488-55-3 231-302-2
Síran hořečnatý MgSO4 x 7H2O 10034-99-8 231-298-2
Síran měďnatý (skalice modrá) CuSO4 . 5H2O 7758-99-8 231-847-6
Síran sodný kalcinovaný Na2SO4 7757-82-6 231-820-9
Síran zinečnatý heptahydrát ZnSO4 * 7H2O 7446-19-7, 7446-20-0 231-793-3
Síran zinečnatý heptahydrát p.a. ZnSO4 * 7H2O 7446-19-7 231-793-3
Síran zinečnatý hexahydrát ZnSO4*6H2O 7446-19-7 231-793-3
Síran zinečnatý monohydrát ZnSO4*H2O 7446-19-7 231-793-3
Síran železitý (Prefloc) Fe2(SO4)3 10028-22-5 233-072-9
Sirník sodný Na2S 1313-82-2 215-211-5
Siřičitan sodný bezvodý Na2SO3 7757-83-7 2318214
Sorbacal H Ca(OH)2 1305-62-0 215-137-3
Sorbacal SP Ca(OH)2 1305-62-0 215-137-3
Stearan vápenatý 1592-23-0 216-472-8
Syntron B roztok 39% Na4EDTA 64-02-8 200-573-9
Terpentýnový olej balzámový 932-349-8
Tetrahydrofuran C4H8O1 109-99-9 203-726-8
Thiosíran amonný (NH4)2S2O3 7783-18-8 231-982-0
Thiosíran sodný Na2S2O3.5H2O 10102-17-7 2318675
Toluen petrochemický C6H5CH3, C7H8 108-88-3 203-625-9
Toluen technický C6H5CH3, C7H8 108-88-3 203-625-9
Triethanolamin C6H15NO3 102-71-6 203-049-8
Triethanolamin - ředěný vodou C6H15NO3 102-71-6 203-049-8
Triethanolamin 99% C6H15NO3 102-71-6 203-049-8
Triethylamin N(CH2CH3)3 121-44-8 204-469-4
Triethylenglykol 112-27-6 203-953-2
Triisopropanolamin 85% "(CH3CH(OH)CH2)3N; C 122-20-3 204-528-4
Tripolyfosfát sodný granule Na5P3O10 7758-29-4 231-838-7
Tripolyfosfát sodný prášek Na5P3O10 7758-29-4 231-838-7
Uhličitan draselný (Potaš) kalc. K2CO3 584-08-7 209-529-3
Uhličitan sodný (soda lehká, kalc.) Na2CO3 497-19-8 207-838-8
Uhličitan sodný (soda těžká) Na2CO3 497-19-8 207-838-8
Uhličitan vápenatý srážený CaCO3 471-34-1 207-439-9
Vápenec mikromletý/uhličitan vápenatý, K CaCO3 1317-65-3 215-279-6
Vápenný hydrát (AquaCalco) Ca(OH)2 1305-62-0 215-137-3
Vápenný hydrát VČS Ca(OH)2 1305-62-0 215-137-3
Vapex 93763-70-3 310-127-6
Versene Na2 crystal 6381-92-6, 139-33-3 205-358-3
Vodní sklo S 140 (44/46) 1344-09-8 215-687-4
Vodní sklo sodné S 132 (36/38) 1344-09-8 215-687-4
White spirit 150/200 919-446-0
Xylen petrochemický C6H4(CH3)2 905-562-9