Engineering

 

Základní údaje

   
Name Benzine technical grade 80/110 SBP
Code 318100304500
Formula
Alternative name Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5% n-hexanu
CASn 64742-49-0
ES 921-024-6
ADR (kg, l) 333
UN UN1268
Expiration (months) 24
Appearance Čirá nebo nažloutlá kapalina benzínového zápachu


Available Packings of ex Stock Deliveries (výrobek poptáte kliknutím na jeho kód)

Stock Code Packing Weight in KG Invoice Unit Bulk allowance Common delivery time (days) eShop Cena Kč/ks
bez DPH
101955 Autocisterna 0 KG 0% dohodou   -
102863 Autocisterna 0 KG 0%   -
102783 Kanystr nevratný 10 l plech 6.5 KS 2% 10   -
100548 Kontejner vratný 1000 l 700 KG 0.75% 10   -
100549 Sud vratný 200/220 l ocel/PE 140 KG 1% 10   -
103199 Volně loženo 0 KG 0%   -


Available Packings of Large-Volume Deliveries (>20t)

Stock Code Packing Weight in KG Invoice Unit Bulk allowance Common delivery time (days) eShop Cena Kč/ks
bez DPH
102242 Autocisterna 0 KG 0% dohodou   -
102253 Autocisterna 0 KG 0%   -
104120 Autocisterna 0 KG 0%   -


Foreign names

   
English Benzine technical grade 80/110 SBP


Download

Document type Description Open
Specifikace Open