Engineering

 

Základní údaje

   
Name Butyl glycol
Code 313601201000
Formula "C6H14O2; n-BuO-CH2-
Alternative name butylglykol ether, 2-butoxyethanol
CASn 111-76-2
ES 203-905-0
ADR (kg, l) no ADR
UN
Expiration (months) 24
Appearance Čirá bezbarvá kapalina o charakteristickém zápachu


Available Packings of ex Stock Deliveries (výrobek poptáte kliknutím na jeho kód)

Stock Code Packing Weight in KG Invoice Unit Bulk allowance Common delivery time (days) eShop Cena Kč/ks
bez DPH
100411 Kanystr nevratný 10 l PE 9 KS 2% 3   -
100408 Kontejner vratný 1000 l 885 KG 0.75% 5   -
102923 Soudek vratný 50 l PE 45 KG 2% 3   -
100407 Sud vratný 200/220 l ocel/PE 180 KG 1% 5   -


Foreign names

   
Deutsch 2 - Butoxyäthanol (Butyl Zellulose), Butylglykol, 2-Butoxyäthanol
English Butyl glycol
Polski Butylglikol, Eter butylowy glikolu etylenowego,butoksyetanol
Slovensky 2 - butoxyetanol (Butyl Cellosolve), butylglykol, 2-butoxyetanol


Download

Document type Description Open
Specifikace Open