Engineering

 

Základní údaje

   
Name Butylacetate
Code 314220701000
Formula C6H12O2, CH3COO(CH2)
Alternative name butyl-ester kyseliny octové, octan butylnatý
CASn 123-86-4
ES 204-658-1
ADR (kg, l) 333
UN UN1123
Expiration (months) 24
Appearance Průzračná kapalina nerozpustná ve vodě


Available Packings of ex Stock Deliveries (výrobek poptáte kliknutím na jeho kód)

Stock Code Packing Weight in KG Invoice Unit Bulk allowance Common delivery time (days) eShop Cena Kč/ks
bez DPH
100401 Autocisterna 0 KG 0% dohodou   -
102201 Kanystr nevratný 30 l plech 25 KS 2% 3   -
100378 Kontejner vratný 1000 l 870 KG 0.75% 3   -
100364 Sud vratný 200/220 l ocel/PE 180 KG 1% 3   -


Available Packings of Large-Volume Deliveries (>20t)

Stock Code Packing Weight in KG Invoice Unit Bulk allowance Common delivery time (days) eShop Cena Kč/ks
bez DPH
100402 Autocisterna 0 TO 0% dohodou   -
100365 Kontejner vratný 1000 l 880 KG 0.75% 10   -


Foreign names

   
Deutsch Butylacetat, Butylester der Essigsäure, Butylazetat
English Butylacetate
Polski Octan n-butylu, ester n-butylowy kwasu octowego
Slovensky Butylacetát, butyl- ester kyseliny octovej, butylacetát


Download

Document type Description Open
Specifikace Open