Engineering

 

Základní údaje

   
Name Butylacetate F
Code 314220702000
Formula C6H12O2
Alternative name butyl-ester kyseliny octové, octan butylnatý
CASn 123-86-4
ES 204-658-1
ADR (kg, l) 333
UN UN1123
Expiration (months) 24
Appearance Průzračná kapalina nerozpustná ve vodě


Available Packings of ex Stock Deliveries (výrobek poptáte kliknutím na jeho kód)

Stock Code Packing Weight in KG Invoice Unit Bulk allowance Common delivery time (days) eShop Cena Kč/ks
bez DPH
100472 Kontejner vratný 1000 l 870 KG 0.75% dohodou   -


Foreign names

   
Deutsch Butylacetat F, Butylester der Essigsäure, Butylazetat
English Butylacetate F
Polski Octan n-butylu F, n-butanol F
Slovensky Butylacetát F, butyl- ester kyseliny octovej, butylacetát


Download

Document type Description Open
Specifikace Open