Engineering

 

Základní údaje

   
Name Butylalkohol
Code 313601100000
Formula C4H10O, CH3(CH2)3OH
Alternative name n-butanol, alkohol butylnatý, butan-1-ol
CASn 71-36-3
ES 200-751-6
ADR (kg, l) 333
UN UN1120
Expiration (months) 24
Appearance Průzračná bezbarvá kapalina, charakteristické vůně


Available Packings of ex Stock Deliveries (výrobek poptáte kliknutím na jeho kód)

Stock Code Packing Weight in KG Invoice Unit Bulk allowance Common delivery time (days) eShop Cena Kč/ks
bez DPH
100372 Kontejner vratný 1000 l 800 KG 0.75% 3   -
100337 Sud vratný 200/220 l ocel/PE 155 KG 1% 3   -


Available Packings of Large-Volume Deliveries (>20t)

Stock Code Packing Weight in KG Invoice Unit Bulk allowance Common delivery time (days) eShop Cena Kč/ks
bez DPH
100373 Autocisterna 0 KG 0% dohodou   -
100371 Železniční cisterna 0 KG 0% dohodou   -


Foreign names

   
Deutsch Butylalkohol, N-Butanol, Butylalkohol
English Butylalkohol
Polski Alkohol n-butylowy, n-butanol
Slovensky Butylalkohol, N-Butanol, alkohol butylnatý


Download

Document type Description Open
Specifikace Open