Historie

 
 

EURO - Šarm vznikl v září roku 1992 jako malá obchodní firma se širokým záběrem:

 • petrochemikálie,
 • chemikálie,
 • papírové obaly,
 • kulatina,
 • zemědělské komodity atd.

 

Stručný pohled do historie firmy:

2018
 1. Od 1.1.2018 měníme název firmy na OQEMA, s.r.o.
 2. Do provozu jsme uvedli nový software pro správu vztahů se zákazníky - SAP CRM.
2017
 1. Do provozu jsme uvedli první část nového skladu žíravin.
 2. Oslavili jsme 25 let od založení firmy v roce 1992.
2016
 1. Zvýšení bezpečnosti díky použití dusíku pro pohon pneumatických pump a vyprazdňování cisteren.
 2. Rozšíření SAP ERP o modul datového skladu SAP BW.
 3. Rozšíření sortimentu již na 1133 různých druhů chemikálií a chemických specialit.
 4. Certifikace RSPO - náš příspěvek k trvale udržitelnému rozvoji.
2015
 1. Účast na výstavě výrobců nátěrových hmot European Coatings SHOW 2015 v Norimberku společně s partnery ze skupiny Overlack AG.
 2. Rozšíření sortimentu na 1055 různých druhů chemikálií a chemických specialit.
 3. Proběhlo dokončení a kolaudace 2. etapy - skladu hořlavin I. až IV. třídy a expediční haly. Projekt byl spolufinancován z prostředků Operačního programu Životní prostředí.
 4. Obhájili jsme právo užívat logo Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii, které jsme získali v roce 2011.
 5. Ve skladu v Plzni dokončen projekt „Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti Overlack (Euro - Šarm)“. Projekt byl spolufinancován z prostředků Operačního programu Životní prostředí.
 6. Vytvořen projekt „Komplexní přestavba skladu v Plzni“.
2014
 1. Poprvé v historii překročily tržby společnosti 1 miliardu Kč.
 2. Zahájena výstavba 2. etapy komplexní přestavby centrálního skladu ve Slatiňanech sestávající ze skladu hořlavin I. až IV. třídy a expediční haly.
 3. Proběhl úspěšný přechod na účetní systém SAP ERP od 1.1.2014.
 4. Našim zákazníkům jsme nabídli již téměř 1000 různých druhů chemikálií a chemických specialit.
2013
 1. Výrazné navýšení tržeb z prodeje desinfekčních prostředků vyráběných ve vlastním závodě v Sokolově.
 2. Rozšíření sortimentu speciálních chemikálií pro úpravu vody, výrobu kosmetiky a čisticích prostředků.
 3. V rámci optimalizace logistického zázemí zrušen pronajatý sklad v Brně, rozvoz zboží z této oblasti nově realizován z centrálního skladu ve Slatiňanech.
 4. Dokončení 1. etapy komplexní přestavby centrálního skladu ve Slatiňanech, která zahrnovala novou halu s celkovou rozlohou 2 400 m2 a kapacitou 4 000 paletových míst pro skladování pevných chemikálií a hořlavých kapalin III. a IV. třídy.
 5. Pokračovala příprava 2. etapy přestavby centrálního skladu, zaměřené na zvýšení kapacity skladování hořlavých kapalin I. a II. třídy.
 6. Nainstalovány nové vyhřívané nádrže pro skladování roztoku hydroxidu sodného ve Slatiňanech.
 7. V oblasti IT proběhla příprava na implementaci nového ERP systému SAP.
2012
 1. Výrazný růst tržeb v oblasti prodeje speciálních chemikálií pro průmyslové aplikace.
 2. Ve skladu v Plzni zahájen projekt „Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti Overlack (Euro - Šarm)“ s pozitivním vlivem na zlepšení životního prostředí.
 3. Dokončen dvouletý projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti EURO - Šarm, který byl spolufinancován z programu EU, tento projekt byl zaměřen na zvýšení odbornosti našich zaměstnanců v oblasti jazykového vzdělávání, obchodních dovedností, PC dovedností, vzdělávání v oblasti personalistiky a podnikové ekologie.
2011
 1. Dokončení projektu sloučení společnosti OVERLACK spol. s r.o. se společností EURO - Šarm spol. s r.o. formou „Vnitrostátní fúze sloučením“, rozhodný den fúze nastal 1.1.2011.
 2. Dosažení růstu tržního podílu především v západních Čechách, kde jsme začali využívat sklad v Plzni.
 3. V plzeňském skladu nainstalován nový zásobník na chlornan sodný a zrekonstruován zásobník na hydroxid sodný.
 4. Rozšíření sortimentu o speciální chemikálie pro průmyslové aplikace.
 5. Zahájení dvouletého projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti EURO - Šarm, který je spolufinancován z programu Evropské unie.
 6. Získání osvědčení a právo užívat logo Responsible care - Odpovědné podnikání v chemii.
 7. Vytvořen projekt „Komplexní přestavba centrálního skladu ve Slatiňanech“.
2010
 1. Podpis smlouvy o vstupu strategického partnera společnosti Overlack AG do společnosti EURO - Šarm spol. s r.o, stali jsme se součástí silné mezinárodní skupiny Overlack AG se sídlem v Mönchengladbachu v Německu.
 2. Nová verze webových stránek www.eurosarm.cz - přehlednější katalog s dokumentací.
 3. REACH point - aktuální a přehledné informace vyplývající z legislativy REACH.
 4. Spuštění internetového portálu pro významné zákazníky - kompletní, aktuální a přehledně uspořádané informace o svém obchodování s Eurošarmem.
2009
 1. Zavedení automatické avizace dodávek - zautomatizované předávání informací o stavu objednávek zákazníkům prokazatelným a přesným způsobem.
 2. Implementace II. etapy datového skladu.
2008
 1. Zavedení HelpDesku – interního systému pro efektivnější vyhodnocování a řešení uživatelských požadavků.
 2. Implementace softwaru pro dispečink - řízení a optimalizace nákladů všech druhů doprav s výjimkou železniční přepravy.
 3. Implementace I. etapy datového skladu.
 4. Rozšíření sortimentu o hnojiva a odpěňovače pro úpravu odpadní vody.
2007
 1. Výročí 15-ti let firmy
 2. Řízení vztahů se zákazníky - implementace Microsoft Dynamics CRM 3.0.
 3. Zahájení 1. etapy přestavby centrálního skladu Slatiňany.
 4. Přijetí specialisty na problematiku REACH - legislativa, změny dokumentace, ...
2006
 1. Akvizice konkurenční firmy PPD Chemicals (stali jsme se 100% vlastníkem).
 2. Rozšíření sortimentu: pigmenty, vůně pro průmyslové aplikace.
 3. Segmentace zákazníků - kvalitnější cílená péče o klienty.
 4. Zastoupení na Slovensku (Slovchema Distribution) - růst obratu o 61%.
 5. Nová verze webových stránek www.eurosarm.cz - katalog s dokumentací.
2005
 1. Výrazné rozšíření sortimentu - firma se vážně začala zabývat (mimo chemikálie) i obchodem se speciálními doplňky výživy pro živočišnou výrobu (agrospeciality).
 2. Rozšíření týmu obchodních zástupců - jsou nyní blíže zákazníkům.
 3. Rozšíření týmu komoditních (produktových) manažerů - lépe rozumí nakupované oblasti, budují dobré silné vazby s dodavateli, pomáhají řešit problémy zákazníků.
2004
 1. Růst obratu i tržního podílu.
 2. Rozšiřování sortimentu.
 3. Získání certifikátu řízení jakosti ČSN - ISO 9001:2000.
2002
2001
 1. Rozšíření sortimentu o organická rozpouštědla pro průmysl vyrábějící barvy a laky (aceton, toluen, xylen, apod.).
 2. Ukončení provozu skladu v Mrzkovicích (logisticky umístěno příliš blízko centrálního skladu Slatiňany).
 3. Rozhodnutí věnovat se dále pouze jedinému podnikatelskému záměru – distribuci chemikálií (obchod se zemědělskými komoditami transformován do nově vzniklé společnosti).
2000
 1. Masivní získávání nových zákazníků v oblasti distribuce chemikálií.
 2. Rozšiřování sortimentu (anorganické soli, organické kyseliny, chlorované uhlovodíky apod.).
 3. Vybudování menších distribučních skladů v Brně a Šenově u Ostravy.
 4. Zahájení členství ve Svazu chemického průmyslu ČR a Svazu chemických obchodníků a distributorů ČR.
 5. Zaměření pouze na dva podnikatelské záměry:
  • Distribuce chemikálií.
  • Obchod se zemědělskými komoditami.
1999
 1. Pronájem skladových prostor pro chemikálie ve Slatiňanech (okres Chrudim) a v Mrzkovicích (okres Havlíčkův Brod).
 2. Rozšíření služeb o dodávky chemikálií v menších baleních (lahve, sudy, kontejnery).
 3. Výrazné zvýšení počtu zaměstnanců.
 4. Výrazné zmenšení trhu s těžkým topným olejem z důvodu legislativních a technologických změn.
1998
 1. Postavení dominantního dovozce hydroxidu sodného do ČR.
 2. Výrazný nárůst tržního podílu se základními chemikáliemi.
 3. Rozvoj spolupráce s dodavateli z Česka, Slovenska, Polska a západní Evropy.
 4. Další realizované podnikatelské záměry: obchod se zemědělskými komoditami, papírovými obaly, hutními výrobky, významnou činností byl stále prodej těžkého topného oleje.
1996
1995
 1. Dodávky chemikálií také v autocisternách.
 2. V sortimentu zejména základní anorganické chemikálie: hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová atd.
1992
 1. První dodávky chemikálií ve vlakocisternách (především hydroxid sodný a těžký topný olej - mazut).