Ionexy

 

Od konce roku 2012 jsme se stali partnerem fy Jacobi Carbons a dodávnáme pro Českou republiku a Slovensko jak ionexové hmoty, tak rovněž aktivní uhlí. Japonský výrobce těchto materiálů je celosvětově dynamicky rozvíjející se společností .

Resinexy jsou vysoce kvalitní ionexové hmoty, které se používají převážně v oblasti energetiky a teplárenství, v rafinériích a chemickém průmyslu. Základní rozdělení z hlediska náboje je na katexy, slabě nebo silně kyselé a anexy, slabě nebo silně bazické. Ionexy se dělí podle velikosti pórů na gelové a na makroporézní.

Typické oblasti použití ionexových hmot

Změkčování vody

Typickými produkty jsou Resinex K-8, Resinex KW-8, Resinex KW-H

Deionizace vody

Typickým produktem je Resinex KP

Demineralizace vody

Typickými produkty jsou Resinex K-8, Resinex A-4, Resinex AB-1, Resinex MX-11

Dekarbonizace vody

Typickým produktem je Resinex KH

Procesní vody / úprava vody

Typickými produkty jsou mixbedy, jednorázový Resinex MX-21 nebo Resinex MX-11, s regenerací Resinex MX-1 nebo Resinex MX-2

Odstranění dusičnanů

Typickým produktem je Resinex NR-1

Odstranění těžkých kovů

Typickými produkty jsou Resinex CH-23 a Resinex CH-80, který je schopen sorbovat i Hg

Jedná se o zakladní oblasti použití. Máme k dispozici i další speciální ionexové hmoty, jako např. na odstranění bóru Resinex BR-1 nebo řadu Resinex NC pro jaderné elektrárny.

Kontakujte našeho specialistu pro oblast úpravy vod a čištění odpadních vod

Ing. Daniel Hrma, segmentový manažer Water Treatment
Tel: +420 603 166 021
E-mail: daniel.hrma@oqema.cz

 

Ing. Barbora Novotná, podpora prodeje pro oblast Water Treatment and Home & Personal Care
Tel: +420 597 485 917
E-mail: barbora.novotna@oqema.cz

 

Jacobi - The Carbon Company

Resinex K-8

Resinex KW-8

Resinex KW-H

Resinex KP

Resinex A-4

Resinex AB-1

Resinex MX-11

Resinex MX-21

Resinex MX-1

Resinex MX-2

Resinex NR-1

Resinex CH-23

Resinex CH-80

Resinex KH