Katalog produktů

 
Hledání chemikálie v katalogu:
Název
Vzorec
CASn
Zadejte část hledaného výrazu, nebo formulář vyplňte kompletně.
Katalog obsahuje technické specifikace ke stažení. K prohlížení dokumentů budete potřebovat Acrobat Reader.
Všechny produkty
 Název  Vzorec  CASn   ES 
Glukosa krystalická C6H12O6.H2O 50-99-7 200-075-1
Glycerin 80% surový 56-81-5 200-289-5
Glycerin 80% surový K 56-81-5 200-289-5
Glycerin pharma 86,5% C3H8O3 56-81-5 200-289-5
Glycerin pharma 86,5% (F) C3H8O3 56-81-5 200-289-5
Glycerin pharma 99,5% C3H8O3 56-81-5 200-289-5
Glycerin pharma 99,5% E422 C3H8O3 56-81-5 200-289-5
Glycerinové vody
HANSA ADD 5020
Hardener 1,2-Diaminocyklohexan C6H14N2 694-83-7 211-776-7
Heptan B EA 927-510-4
Herli AKS
Herli Rapid SR
Herli Rapid TWB
Hexametafosforečnan sodný E 452 (i) (NaPO3)n 68915-31-1, 10361-03-2 272-808-3, 233-782-9
Hexametafosforečnan sodný typ 1 (NaPO3)n 68915-31-1 272-808-3
Hexamethylentetraamin (Urotropin) tech. C6H12N4 100-97-0 202-905-8
Hexamoll DINCH C26H48O4 166412-78-8 431-890-2
Hexylenglykol C6H14O2 107-41-5 203-489-0
Hlinitan sodný tekutý NaAlO2 11138-49-1 234-391-6
Hlinitokřemičitan (SLÍDA 30L) - Muskovit 12001-26-2
Hydrazin hydrát 100% H4N2 10217-52-4 206-114-9
Hydrazin hydrát 24% NH2NH2, H4N2 10217-52-4
Hydrazin hydrát 24% aktivovaný 2 NH3 + NaClO 10217-52-4 206-114-9
Hydrazin hydrát 24% CEZ NH2NH2, H4N2 7803-75-8
Hydrex 1375
Hydrex 4101
Hydrex 4102
Hydrogendifluorid amonný NH4HF2 1341-49-7 215-676-4
Hydrogenfosforečnan diamonný (NH4)2HPO4 7783-28-0 231-987-8
Hydrogenfosforečnan disodný 2H2O E339ii Na2HPO4.2H2O 10028-24-7 231-448-7
Hydrogenfosforečnan disodný dihydrát Na2HPO4.2H2O 10028-24-7 231-448-7
Hydrogenfosforečnan draselný E 340 (ii) K2HPO4 7758-11-4 231-834-5
Hydrogensíran sodný NaHSO4 7681-38-1 231-665-7
Hydrogensiřičitan sodný tekutý potr. NaHSO3 7631-90-5 231-548-0
Hydrogensiřičitan sodný tekutý tech. NaHSO3 7631-90-5 231-548-0
Hydrogensulfid sodný NaHS 16721-80-5 240-778-0
Hydrogenuhličitan amonný E 503 (ii) NH4HCO3 1066-33-7 213-911-5
Hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 144-55-8 205-633-8
Hydrogenuhličitan sodný (K) NaHCO3 144-55-8 205-633-8