Katalog produktů

 
Hledání chemikálie v katalogu:
Název
Vzorec
CASn
Zadejte část hledaného výrazu, nebo formulář vyplňte kompletně.
Katalog obsahuje technické specifikace ke stažení. K prohlížení dokumentů budete potřebovat Acrobat Reader.
Všechny produkty
 Název  Vzorec  CASn   ES 
Curatech TS 8075
Curatech TS 8109
Cyklohexan C6H12 110-82-7 203-806-2
Cyklohexanol C6H12O 108-93-0 203-630-6
Cyklohexanon C6H10O 108-94-1 203-631-1
Cyklopentan C5H10 287-92-3 206-016-6
Čpavek vodný roztok 18% NH4OH 1336-21-6 215-647-6
Čpavek vodný roztok 25% NH4OH 1336-21-6 2156476
Čpavek vodný roztok 4% NH4OH 1336-21-6 215-647-6
D-Limonen C10H16 8028-48-6 232-433-8
D-Panthenol 75% (C) PANTHENOL C9H19N1O4 81-13-0 201-327-3
Defok D
Denaturační směs 1b - -
DESIN MCL
Destilovaná voda H2O 7732-18-5 231-791-2
Diacetin C3H8O3 *2 C2H4O2 25395-31-7 246-941-2
Diacetonalkohol C6H12O2 123-42-2 204-626-7
Dibutylmaleinát C12H20O4, H9C4-OOC-C 105-76-0 203-328-4
Diethanolamin 50% NH(CH2CH2OH)2 111-42-2 203-868-0
Diethanolamin 85% NH(CH2CH2OH)2 111-42-2 203-868-0
Diethanolamin 99% NH(CH2CH2OH)2 111-42-2 203-868-0
Diethylenglykol HO-CH2-CH2-O-CH2-CH2 111-46-6 203-872-2
Diethylenglykol 50% HO-CH2-CH2-O-CH2-CH2 111-46-6 203-872-2
Diethylenglykol 85% HO-CH2-CH2-O-CH2-CH2 111-46-6 203-872-2
Diethylentriamin (H2NCH2CH2)2NH 111-40-0 203-865-4
Diethylethanolamin (C2H5)2NCH2CH2OH 100-37-8 202-845-2
Diethylftalát C6H4-(COOC2H5)2 84-66-2 201-550-6
Difosforečnan disodný E 450 i Na2H2P207 7758-16-9 231-835-0
Dihydrogenfosforečnan amonný NH4H2PO4 7722-76-1 231-764-5
Dihydrogenfosforečnan draselný KH2PO4 7778-77-0 2319134
Dihydrogenfosforečnan hlinitý roztok Al(H2PO4)3 13530-50-2 236-875-2
Dihydrogenfosforečnan sodný E 339 (i) NaH2PO4 7758-80-7 231-449-2
Dichlorisokyanurát sodný granule C3H4Cl2N3NaO5 51580-86-0 220-767-7
Diisobutylketon DIBK C9H18O 108-83-8 203-620-1
Diisopropylether (CH3)2CHOCH(CH3)2 108-20-3 203-560-6
Dikalciumfosfát (K) CaHPO4*2H2O 7789-77-7 231-826-1
Dimethylamin 60% (CH3)2NH 124-40-3 204-697-4
Dimethylformamid HCON(CH3)2 68-12-2 200-679-5
Dimethylsulfoxid 67-68-5 200-664-3
Dipenten