Katalog produktů

 

Základní údaje

   
Název AERODISP® W 925
Kód 310112518000
Vzorec
Alternativní název
CASn 1344-28-1
ES 215-691-6
Limit ADR (kg, l) není ADR
UN
Expirace (měsíců) 6
Vzhled bílá suspenze bez zápachu

Cizí názvy

   
Deutsch AERODISP® W 925
English AERODISP® W 925
Polski AERODISP® W 925
Slovensky AERODISP® W 925