Katalog produktů

 

Základní údaje

   
Název AERODISP® WR 8520
Kód 310112514000
Vzorec
Alternativní název dichlordimethyl-silan, reakční produkty s oxidem křemičitým
CASn 68611-44-9
ES 271-893-4
Limit ADR (kg, l) není ADR
UN
Expirace (měsíců) 12
Vzhled mléčně bílá suspenze

Cizí názvy

   
Deutsch AERODISP® WR 8520
English AERODISP® WR 8520
Polski AERODISP® WR 8520
Slovensky AERODISP® WR 8520