Katalog produktů / Krmiva a Potraviny

 
Hledání chemikálie v katalogu:
Název
Vzorec
CASn
Zadejte část hledaného výrazu, nebo formulář vyplňte kompletně.
Katalog obsahuje technické specifikace ke stažení. K prohlížení dokumentů budete potřebovat Acrobat Reader.
Všechny produkty
 Název  Vzorec  CASn   ES 
SparkoDan (K)
Sorbitol 70% tekutý (E 420 ii) C6H14O6 68425-17-2 270-337-8
Sorban draselný granule E 202 C6H7O2K 24634-61-5 246-376-1
Síran měďnatý (K) GMP+ CuSO4 . 5H2O 7758-99-8 231-847-6
Proplachová kyselina 5 HNO3 + H3PO4 7697-37-2, 7664-38-2 231-714-2, 231-633-2
Propionát sodný (K) GMP+ CH3-CH2-COONa 137-40-6 205-290-4
Persteril 5 79-21-0, 7722-84-1 201-186-8+231-765-0
Persteril 15 79-21-0, 7722-84-1 201-186-8+231-765-0
Peroxid vodíku 30% PV H2O2 7722-84-1 231-765-0
Peroxid vodíku 30% p.a. H2O2 7722-84-1 231-765-0
Peroxid vodíku 30% farmaceutický H2O2 7722-84-1 231-765-0
Oxid hořečnatý (K) GMP+ MgO 1309-48-4 215-171-9
Mravenčan sodný HCOONa, CHNaO2 141-53-7 205-488-0
Monopropylenglykol K C3H8O2 57-55-6 200-338-0
Monokalciumfosfát (K) Ca(H2PO4)2 * H2O 7758-23-8 231-837-1
Močovina K CH4N2O 57-13-6 2003155
Melglyko (K)
Kyselina vinná E 334 HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H 87-69-4 201-766-0
Kyselina sírová mlékárenská H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina octová potravinářská C2H4O2 64-19-7 200-580-7
Kyselina octová čistá 80% PV CH3COOH, C2H4O2 64-19-7 200-580-7
Kyselina octová čistá 100% PV CH3COOH, C2H4O2 64-19-7 200-580-7
Kyselina octová čistá 100% CH3COOH, C2H4O2 64-19-7 200-580-7
Kyselina octová 80% potravinářská C2H4O2 64-19-7 200-580-7
Kyselina mravenčí (K) GMP+ HCOOH 64-18-6 200-579-1
Kyselina mléčná E 270 žlutá C3H6O3 79-33-4 201-196-2
Kyselina chlorovodíková potr. HCl 7647-01-0 231-595-7
Kyselina citronová monohydrát E 330 C3H4(OH).(COOH)3.H2O 5949-29-1 201-069-1
Kyselina citronová bezvodá E 330 C3H4(OH)x(COOH)3 77-92-9 201-069-1
Kyselina citronová 50% C3H4(OH).(COOH)3 77-92-9 201-069-1
Kyselina askorbová E 300 C6H8O6 50-81-7 200-066-2
Cholinchlorid 75% (K) C5H14NO.Cl 67-48-1 200-655-4
Chlornan vápenatý (7g briketky) Ca(ClO)2 7778-54-3 231-908-7
Chlorid vápenatý tekutý E 509 CaCl2 10043-52-4 233-140-8
Chlorid vápenatý anhydrát prášek E 509 CaCl2 10043-52-4 233-140-8
Chlorid sodný nejod. zrn. III potr. NaCl 7647-14-5 231-598-3
Chlorid sodný nejod. vakuový potr. NaCl 7647-14-5 231-598-3
Chlorid sodný K (krmný) NaCl 7647-14-5 231-598-3
Chlorid amonný Pharma (F) NH4Cl 12125-02-9 235-186-4
Hydrogenuhličitan sodný (K) GMP+ NaHCO3 144-55-8 205-633-8
1-40 | 41-80 | Vše