Katalog produktů / Strojírenství

 
Produkty pro povrchové úpravy a předúpravy
Čištění železných povrchů ponorem
Fosfátování
Ultrazvukové čištění
Čištění všech povrchů ponorem
Odstraňování fosfátů
Kyselé čištění
Čištění železných povrchů sprejováním
Dočasná antikorozní ochrana
Odstraňování barev
Čištění všech povrchů sprejováním
Elektrolytické čištění
Odstraňování rzi
Odpěňovače
Ostatní
Hledání chemikálie v katalogu:
Název
Vzorec
CASn
Zadejte část hledaného výrazu, nebo formulář vyplňte kompletně.
Katalog obsahuje technické specifikace ke stažení. K prohlížení dokumentů budete potřebovat Acrobat Reader.
Všechny produkty
 Název  Vzorec  CASn   ES 
Aceton CH3COCH3 67-64-1 200-662-2
AERODISP® W 1226 7631-86-9 231-545-4
Alkon A speciál
Alkon K 10 -
Alkon S speciál
Benzín technický 80/110 (Dunasol) 926-605-8
Benzín technický 80/110 SBP 64742-49-0 921-024-6
Benzínový čistič
Brunigal N
Brunigal S -
Butylacetát C6H12O2, CH3COO(CH2) 123-86-4 204-658-1
Butylacetát F C6H12O2 123-86-4 204-658-1
Butylalkohol C4H10O, CH3(CH2)3OH 71-36-3 200-751-6
Butyldiglykol n-BuO-CH2-CH2-O-CH2-CH2-OH 112-34-5 203-961-6
Butylglykol "C6H14O2; n-BuO-CH2- 111-76-2 203-905-0
Butylglykolacetát C8H16O3 112-07-2 203-933-3
Caroat 2KHSO5 * KHSO4 * K2S 70693-62-8 274-778-7
Curacip AB 158
Curacip RA 995
Curaphos 306
Curatech NE 120
Curatech NE 160
Curatech PA 266
Curatech SP 6660
Curatech SP 7000
Curatech TN 221
Curatech TN 247
Curatech TS 8075
Curatech TS 8109
Čpavek vodný roztok 25% NH4OH 1336-21-6 2156476
Diethylenglykol HO-CH2-CH2-O-CH2-CH2 111-46-6 203-872-2
Dihydrogenfosforečnan amonný NH4H2PO4 7722-76-1 231-764-5
Dihydrogenfosforečnan draselný KH2PO4 7778-77-0 2319134
Dihydrogenfosforečnan hlinitý roztok Al(H2PO4)3 13530-50-2 236-875-2
Disiřičitan sodný Na2S2O5 7681-57-4 2316730
Dowanol DPM CH3OC3H6OC3H6OH 34590-94-8 252-104-2
Dowanol DPnB C10H22O3 29911-28-2 249-951-5
Dowanol DPNP C9H20O3 29911-27-1 249-949-4
Dowanol PM C4H10O2 107-98-2 203-539-1
Dowanol PMA C6H12O3 108-65-6 203-603-9
Dowanol PnB C4H9-O-CH2-CHOH-CH3 5131-66-8 225-878-4
Dowanol PNP C6H14O2 1569-01-3 216-372-4
Dusitan sodný bez ACA NaNO2 7632-00-0 231-555-9
Dusitan sodný s ACA NaNO2 7632-00-0 231-555-9
Etylacetát C4H8O2 141-78-6 205-500-4
Fluorid sodný NaF 7681-49-4 231-667-8
Fosforečnan sodný krystalický Na3PO4 x 12 H2O 10101-89-0 231-509-8
Furfurylalkohol C5H6O2 98-00-0 202-626-1
Hexametafosforečnan sodný typ 1 (NaPO3)n 68915-31-1 272-808-3
Hydrogenfosforečnan diamonný (NH4)2HPO4 7783-28-0 231-987-8
Hydrogensíran sodný NaHSO4 7681-38-1 231-665-7
Hydrogensiřičitan sodný tekutý tech. NaHSO3 7631-90-5 231-548-0
Hydroxid draselný čistý KOH 1310-58-3 215-181-3
Hydroxid draselný šupiny KOH 1310-58-3 215-181-3
Hydroxid draselný tekutý technický 10% KOH 1310-58-3 215-181-3
Hydroxid draselný tekutý technický 25% KOH 1310-58-3 215-181-3
Hydroxid draselný tekutý technický 40% KOH 1310-58-3 215-181-3
Hydroxid draselný tekutý technický 50% KOH 1310-58-3 215-181-3
Hydroxid sodný 20% NaOH 1310-73-2 215-185-5
Hydroxid sodný 25% NaOH 1310-73-2 215-185-5
Hydroxid sodný 30% NaOH 1310-73-2 215-185-5
Hydroxid sodný 33% NaOH 1310-73-2 215-185-5
Hydroxid sodný 40% NaOH 1310-73-2 215-185-5
Hydroxid sodný 46% NaOH 1310-73-2 215-185-5
Hydroxid sodný 50% NaOH 1310-73-2 215-185-5
Hydroxid sodný čistý NaOH 1310-73-2 215-185-5
Hydroxid sodný perličky NaOH 1310-73-2 215-185-5
Hydroxid sodný šupiny NaOH 1310-73-2 215-185-5
Chlorid amonný NH4Cl 12125-02-9 235-186-4
Chlorid draselný KCl 7447-40-7
Chlorid nikelnatý NiCl2x6H2O 7791-20-0 231-743-0
Chlorid zinečnato-amonný DF prášek Cl4Zn.2H4N 14639-97-5 238-687-6
Chlorid zinečnato-amonný DF roztok
Chlorid zinečnatý ZnCl2 7646-85-7 231-592-0
Isobutylalkohol C4H10O 78-83-1 201-148-0
Isopropylalkohol C3H8O 67-63-0 200-661-7
Isopropylalkohol kosmetický (C) C3H8O 67-63-0 200-661-7
Isopropylalkohol regenerovaný C3H8O 67-63-0 200-661-7
Kyanid sodný tablety NaCN 143-33-9 205-599-4
Kyselina amidosulfonová NH2SO3H 5329-14-6 226-218-8
Kyselina boritá H3BO3 10043-35-3 2331392
Kyselina dusičná 25% HNO3 7697-37-2 231-714-2
Kyselina dusičná 50% HNO3 7697-37-2 231-714-2
Kyselina dusičná 60% HNO3 7697-37-2 231-714-2
Kyselina dusičná 65% HNO3 7697-37-2 231-714-2
Kyselina dusičná čistá 65% HNO3 7697-37-2 231-714-2
Kyselina fluorovodíková HF 7664-39-3 231-634-8
Kyselina fosforečná 30% H3PO4 7664-38-2 231-633-2
Kyselina fosforečná 40% H3PO4 7664-38-2 231-633-2
Kyselina fosforečná 75% H3PO4 7664-38-2 231-633-2
Kyselina fosforečná 85% H3PO4 7664-38-2 231-633-2
Kyselina chlorovodíková 25% HCl 7647-01-0 231-595-7
Kyselina chlorovodíková 31% HCl 7647-01-0 231-596-7
Kyselina chlorovodíková čistá HCl 7647-01-0 231-595-7
Kyselina chlorovodíková potr. HCl 7647-01-0 231-595-7
Kyselina mravenčí HCOOH, CH2O2 64-18-6 200-579-1
Kyselina mravenčí 30% HCOOH 64-18-6 200-579-1
Kyselina octová CH3COOH, C2H4O2 64-19-7 200-580-7
Kyselina octová 15% CH3COOH, C2H4O2 64-19-7 200-580-7
Kyselina octová 25% CH3COOH, C2H4O2 64-19-7 200-580-7
Kyselina octová 60% C2H4O2 64-19-7 200-580-7
Kyselina octová 70% CH3COOH 64-19-7 200-580-7
Kyselina octová 75% CH3COOH 64-19-7 200-580-7
Kyselina octová 80% C2H4O2 64-19-7 200-580-7
Kyselina sírová 25% H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová 37-39% H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová 40% H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová 50% H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová 60% H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová 61,5%-63% H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová 64-66% H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová 70% H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová 83% H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová 96% H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová AKU H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová chemicky čistá H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Kyselina sírová mlékárenská H2SO4 7664-93-9 231-639-5
Líh kvasný obecně denaturovaný 1B C2H5OH 64-17-5 200-578-6
Líh kvasný obecně denaturovaný EUR C2H5OH, CH3CH2OH 64-17-5 200-578-6
Metakřemičitan sodný 5H2O Na2SiO3 * 5H2O 10213-79-3 229-912-9
Metakřemičitan sodný bezvodý Na2SiO3 6834-92-0 229-912-9
Methylalkohol ( metanol ) CH3OH 67-56-1 200-659-6
Methylethylketon C4H8O 78-93-3 201-159-0
Oxid chromový CrO3 1333-82-0 215-607-8
Oxid zinečnatý "zlatá pečeť" ZnO 1314-13-2 215-222-5
Perchloretylen Cl2C = CCl2 127-18-4 204-825-9
Petrolej letecký JET A1 64742-81-0 265-184-9
Pragokor AS 140 -
Pragokor pájecí voda R
Pragolod 450
Pragolod 59
Pragolod 60
Pragolod 68 -
Pragolod 86 -
Pragolod 90 -
Pragolod AC 200 -
Pragolod EFCO 3024 - - -
Pragolod Radalod -
Pragopol leštící sůl universální
Proglyde DMM 111109-77-4 404-640-5
Pyrofosforečnan sodný Na4P2O7 7722-88-5 231-767-1
Q-AMIN OD 20 PEG-20 OLEAMINE 26635-93-8 931-965-4
Renogal N Inhibitor
Renogal NA
Renogal NB
Resinex CH-23
Ředidlo C 6000 -
Ředidlo S 6001
Ředidlo S 6003 -
Ředidlo S 6005
Ředidlo S 6006
Ředidlo S 6300 - -
Síran cínatý SnSO4 7488-55-3 231-302-2
Síran měďnatý (skalice modrá) CuSO4 . 5H2O 7758-99-8 231-847-6
Síran nikelnatý NiSO4x6H2O 10101-97-0 232-104-9
Síran zinečnatý heptahydrát ZnSO4 * 7H2O 7446-19-7, 7446-20-0 231-793-3
Síran zinečnatý heptahydrát p.a. ZnSO4 * 7H2O 7446-19-7 231-793-3
Síran zinečnatý hexahydrát ZnSO4*6H2O 7446-19-7 231-793-3
Síran zinečnatý monohydrát ZnSO4*H2O 7446-19-7 231-793-3
Síran železitý (Prefloc) Fe2(SO4)3 10028-22-5 233-072-9
Terpentýnový olej balzámový 932-349-8
Tetrahydrofuran C4H8O1 109-99-9 203-726-8
Toluen petrochemický C6H5CH3, C7H8 108-88-3 203-625-9
Toluen technický C6H5CH3, C7H8 108-88-3 203-625-9
Triethanolamin C6H15NO3 102-71-6 203-049-8
Triethanolamin - ředěný vodou C6H15NO3 102-71-6 203-049-8
Triethanolamin 99% C6H15NO3 102-71-6 203-049-8
Tripolyfosfát sodný granule Na5P3O10 7758-29-4 231-838-7
Tripolyfosfát sodný prášek Na5P3O10 7758-29-4 231-838-7
Uhličitan sodný (soda lehká, kalc.) Na2CO3 497-19-8 207-838-8
Uhličitan sodný (soda těžká) Na2CO3 497-19-8 207-838-8
Uniclean 155 1310-73-2, 6834-92-0 2151855, 229-912-9,
White spirit 150/200 919-446-0
Xylen petrochemický C6H4(CH3)2 905-562-9
Zinkogal 761
Zinkogal 762
Zinkogal 763
Zinkogal BX/A1 -
Zinkogal BX/B1 -
Zinkové anody půlkulové 50 mm Zn
Zinkové anody válcované 10x200x1000mm Zn -
Zinkové anody válcované 10x200x1200mm Zn -
Zinkové anody válcované 10x200x400mm Zn -
Zinkové anody válcované 10x200x500mm Zn -
Zinkové anody válcované 10x200x600mm Zn -
Zinkové anody válcované 10x200x700mm Zn -
Zinkové anody válcované 10x200x800mm Zn -
Zirkonová moučka #250 ZrSiO4 14940-68-2 239-019-6
Zirkonová moučka #300 ZrSiO4 14940-68-2 239-019-6
1-40 | 41-80 | 81-120 | 121-160 | 161-200 | Vše