Základní informace

 
Vítejte na stránkách REACH-pointu společnosti OQEMA, s.r.o.

Zavedení chemické legislativy REACH představuje významný zásah do dění v chemickém průmyslu a navazujících odvětví v celé Evropské Unii. Nařízení REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), které vešlo v platnost dne 1. června 2007 pod číslem 1907/2006, se vztahuje na chemické látky samotné, v přípravku nebo předmětu (pokud dochází k jejich zamýšlenému uvolňování) a určuje nová pravidla obchodu s chemikáliemi.

Cíle REACH-pointu

OQEMA, s.r.o. je jako distributor chemikálií povinen splnit požadavky podle nařízení REACH. Implementace nové legislativy je založena na výměně informací v rámci dodavatelského řetězce. Cílem naší aplikace REACH-point je efektivně tyto informace poskytovat všem zúčastněným stranám, ať už jste naším dodavatelem, zákazníkem nebo hledáte více informací z oblasti REACH.

Co nabízíme zákazníkům
 • Kvalifikovaný tým v oblasti nákupu, prodeje, ochrany životního prostředí a bezpečnosti
 • Splnění registrační povinnosti pro všechny dodávané látky, pro které je registrace vyžadována
 • Prohlášení dodavatele o plnění povinností vyplývajících z REACH (viz. soubory ke stažení)
 • Odborné poradenství v mnoha oblastech REACH
 • Pomoc při zpracování expozičních scénářů

Co nabízíme dodavatelům
 • Otevřenou komunikaci a podporu při zavádění REACH
 • Spolupráci při hodnocení systému rizik a bezpečnosti
 • Pomoc při dovozu chemickým látek
 • Podporu pro vývoj dalších aplikací chemických látek

Funkce REACH-pointu
 • Efektivní komunikační nástroj napříč dodavatelským řetězcem
 • Váš informační rozcestník mezi aktualitami v oblasti REACH a chemické legislativy
 • Průvodce nařízením REACH a nejběžnějšími otázkami, které se k němu vztahují (viz. sekce FAQ)
 • Adresář dokumentů, které popisují bezpečné zacházení s chemikáliemi (bezpečnostní listy, scénáře expozice a další)

Soubory ke stažení