Základní údaje

 
Název: OQEMA, s.r.o.
Sídlo: Těšínská 222, 739 34 Šenov
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

IČ:

DIČ: 

63988186  

CZ63988186 

Bankovní spojení: Komerční banka Havířov, 21507791/ 0100
Datová schránka: 9herxwv
Předmět činnosti:

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb.) opravy motorových vozidel,

- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných ajko výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické,

- výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Datum vzniku:

31. 7. 1995
1. 7. 2011 zápis do obchodního rejstříku v Ostravě pod spisovou značkou C38395

Obchodní podíly jednotlivých společníků:

OQEMA AG 7800/10550, splaceno v plné výši
Ing. Oldřich Zahradník 2750/10550, splaceno v plné výši

Vedení společnosti:

Generální ředitel - Ing. Oldřich Zahradník
Ekonomický ředitel - Ing. Marcela Šmigalová
Investiční ředitel - Luboš Hadrava
Provozní ředitel - Ing. Alena Hadravová
Vedoucí prodeje - Ing. Jan Jedlička
Vedoucí nákupu - Ing. Libuše Čebišová
Vedoucí marketingu - Ing. Petr Špinler

Členství v zájmových
sdruženích:
Svaz chemického průmyslu ČR
Svaz chemických obchodníků a distributorů