Katalog produktů / Zemědělství

 
Hledání chemikálie v katalogu:
Název
Vzorec
CASn
Zadejte část hledaného výrazu, nebo formulář vyplňte kompletně.
Katalog obsahuje technické specifikace ke stažení. K prohlížení dokumentů budete potřebovat Acrobat Reader.
Všechny produkty
 Název  Vzorec  CASn   ES 
NPK 5-9-23 VITAPLON 5 N,9 P2O5,23 K2O (4
NPK 5-9-18 VITAPLON 5 N, 9 P2O5, 18 K2O
Staldren
Dusičnan vápenatý Ca(NO3)2 + NH4NO3
Síran železitý (Prefloc) Fe2(SO4)3 10028-22-5 233-072-9
Hydrogenfosforečnan disodný dihydrát Na2HPO4.2H2O 10028-24-7 231-448-7
Síran hořečnatý MgSO4 x 7H2O 10034-99-8 231-298-2
Chlorid vápenatý tekutý CaCl2 10043-52-4 233-140-8
Chlorid vápenatý anhydrát prášek CaCl2 10043-52-4 233-140-8
Chlorid vápenatý anhydrát granule CaCl2 10043-52-4 233-140-8
Fosforečnan sodný krystalický Na3PO4 x 12 H2O 10101-89-0 231-509-8
Dusičnan vápenatý roztok Ca(NO3)2 10124-37-5 233-332-1
Dusičnan hořečnatý Mg(NO3)2 * 6 H2O 10377-60-3 233-826-7
Tetraboritan sodný (borax) 5H2O Na2B4O7 x 5H2O 12179-04-3 215-540-4
Tetraboritan sodný (borax) 10H2O Na2B4O7 x 10H2O 1303-96-4 215-540-4
Čpavek vodný roztok 25% NH4OH 1336-21-6 2156476
Vodní sklo S 140 (44/46) 1344-09-8 215-687-4
Vodní sklo sodné S 132 (36/38) 1344-09-8 215-687-4
Formaldehyd CH2O 50-00-0 200-001-8
Glycerin 80% surový K 56-81-5 200-289-5
Glycerin pharma 99,5% C3H8O3 56-81-5 200-289-5
Glycerin pharma 99,5% E422 C3H8O3 56-81-5 200-289-5
Glycerin pharma 86,5% C3H8O3 56-81-5 200-289-5
Močovina technická 40% roztok CO(NH2)2 57-13-6 200-315-5
Močovina technická 45% roztok CO(NH2)2 57-13-6 200-315-5
Močovina NH2CONH2, CH4N2O 57-13-6 2003155
Monopropylenglykol USP 57-55-6 200-338-0
Monopropylenglykol C3H8O2 57-55-6 200-338-0
Kyselina benzoová C7H6O2 65-85-0 200-618-2
Isopropylalkohol regenerovaný C3H8O 67-63-0 200-661-7
Isopropylalkohol kosmetický (C) C3H8O 67-63-0 200-661-7
Isopropylalkohol C3H8O 67-63-0 200-661-7
Hexametafosforečnan sodný typ 1 (NaPO3)n 68915-31-1 272-808-3
Síran zinečnatý monohydrát ZnSO4*H2O 7446-19-7 231-793-3
Síran zinečnatý hexahydrát ZnSO4*6H2O 7446-19-7 231-793-3
Síran zinečnatý heptahydrát p.a. ZnSO4 * 7H2O 7446-19-7 231-793-3
Síran zinečnatý heptahydrát ZnSO4 * 7H2O 7446-19-7, 7446-20-0 231-793-3
Chlorid draselný KCl 7447-40-7
Dusičnan sodný NaNO3 7631-99-4 231-554-3
Dihydrogenfosforečnan amonný NH4H2PO4 7722-76-1 231-764-5
1-40 | 41-80 | Vše